quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus įžanginė kalba

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus įžanginė kalba
Lietuvos ir Brazilijos verslo forume
San Paulo Valstijos Pramonės federacija, Brazilija
2008 metų liepos 17 dienaGerbiamasis Gubernatoriau Serra,
Federacijos pirmasis vicepirmininke,
Ponios ir ponai,Pirmiausia norėčiau savo ir visos Lietuvos delegacijos vardu padėkoti Brazilijos žmonėms ir institucijoms už labai svetingą sutikimą. Būdami Jūsų gražioje šalyje pamatėme, kokie stiprūs draugystės ir abipusės simpatijos ryšiai sieja Lietuvą ir Braziliją. Norėčiau pabrėžti: tokia draugystė yra geras pagalbininkas plėtojant verslą užsienio rinkose. Pastaraisiais metais Brazilijos ir visos Lotynų Amerikos rinka tampa vis mažiau ir mažiau „svetima“ Lietuvos verslui, kuris Lotynų Amerikoje iš naujo atranda didžiulių galimybių.

Matau kelias natūralias sąsajas, jungiančias Lietuvą su Brazilija ir padedančias plėtoti verslą tarp abiejų šalių.

Pirmoji – tai Atlanto vandenynas, kuris ne skiria, o jungia mūsų šalis ir tiesiogine prasme atveria neribotų galimybių prekių judėjimui tarp Lietuvos ir Brazilijos.

Antroji – tai Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, kuri mums yra nauja varomoji jėga, teikianti naujų galimybių Lietuvos verslui ir investiciniams ryšiams su Brazilija stiprinti.

Trečioji – tai Lietuvos ir Brazilijos panašumas: nors jos skiriasi dydžiu, bet vykdo patikimą ekonominę politiką ir reformas.

Lietuva ir Brazilija išmintingai įgyvendino būtinas ekonomines reformas, kurios šiandien duoda puikių rezultatų. Tokios šalys kaip Ukraina, Moldova ir Gruzija šiandien siekia pasimokyti iš Lietuvos patirties įgyvendinant reformas, ir tai mums yra geriausias įvertinimas. Pastaraisiais metais Brazilijos ekonomika augo 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto, Lietuvos – vidutiniškai 7–8 proc.. Pamačiau, jog Brazilijos žmonės darbštūs ir atviri, kaip ir Lietuvos. Abiejose šalyse jaučiu optimizmą ir dinamiškumą ir visa tai leidžia man tvirtai tikėti geromis mūsų šalių perspektyvomis.

Norėčiau trumpai pristatyti, kokias ekonomines sąlygas Brazilijos verslininkai ras Lietuvoje.

Lietuvoje Jūs rasite draugiškus žmones, kurie be lietuvių kalbos gerai moka anglų ir rusų kalbas. Pamatysite, kad lietuviai ne tik žavisi Brazilijos futbolu, bet ir vertina artimus ryšius su Brazilijos žmonėmis.

Rasite atvirą ir laisvą rinką. Įvairiuose sąrašuose, pvz., „Doing Business“, „Freedom index“, „Globalization index“ ir kituose, Lietuva patenka tarp pirmų 30 procentų pasaulio šalių, kurių ekonomika vertinama šiais tyrimais.

Lietuvos geografinė padėtis suteikia puikių galimybių tiems, kurie nori plėtoti verslą visame Eurazijos regione. Lietuva turi neužšąlantį Klaipėdos uostą, kuris yra ne tik vartai į didžiulę ES rinką su 500 milijonų vartotojų, bet ir patogi jungtis geležinkeliu su Juodosios jūros uostais, o tai atveria kelius prekybai su tokiomis šalimis kaip Ukraina, Turkija ir kitomis. Klaipėda pritraukia daug investicijų iš viso pasaulio: Jungtinių Amerikos Valstijų, Indijos, Tailando ir daugelio kitų šalių.

Brazilijos verslininkams Lietuva gali būti naudinga kaip tramplinas į didžiules Rytų Europos rinkas. Mūsų žmonės gerai išmano kultūrinius verslo plėtojimo kaimyninėje Rusijoje, Ukrainoje, Pietų Kaukazo ar Vidurinės Azijos šalyse aspektus. Be to, Lietuva vis labiau tampa susisiekimo oro transportu su Ukraina, Moldova ir Gruzija centru. Geresnis susisiekimas atveria platesnes galimybes verslui.

Ilgalaikį konkurencingumą galima užsitikrinti tik vykdant energetikos ir transporto projektus, kurių dėka Lietuva bus integruota į Baltijos jūros regioną. Mums ypač svarbūs elektros tiltai su Švedija ir Lenkija ir nauja moderni atominė elektrinė, kurią planuojame statyti. Mes svarstome galimybę pastatyti ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Plėtodami šiuos ir kitus infrastruktūros projektus, pvz., naujus kelius, sukuriame daug galimybių verslui ateityje.

Jau ėmėmės priemonių praktiškai gerinti investicijų ir verslo sąlygas. Vienas iš realių ir didelių laimėjimų mūsų mokesčių politikos srityje – šių metų pradžioje sumažintas gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Šiuo metu proporcingas gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje – 24 procentai, o įmonių pelno mokestis – 15 procentų. Šie tarifai vieni mažiausių Europos Sąjungoje. Sumažinus mokesčių tarifus ne tik sumažėjo mokesčių našta ir pagerėjo įmonių konkurencingumas, bet sumažėjo ir šešėlinė ekonomika. Pirmojo šių metų ketvirčio duomenys rodo, kad, sumažinus gyventojų pajamų mokestį, biudžeto pajamos ne tik nesumažėjo, bet, priešingai, padidėjo 15 procentų.

Kitų metų biudžetas bus sudaromas vadovaujantis naujai priimtu Fiskalinės drausmės įstatymu. Labai tikiuosi, kad šis įstatymas taps griežtos biudžeto politikos pagrindu. Galimas ekonomikos sulėtėjimas mus dar labiau įpareigoja išmintingai ir taupiai tvarkyti valstybės finansus.

Visos šios priemonės, kurių imamasi Lietuvoje, sukuria palankias sąlygas investicijoms ir padeda Lietuvos verslo įmonėms gaminti kokybiškus produktus. Lietuvos biotechnologijos ir lazerių sektoriai bei chemijos pramonės gaminiai konkuruoja pasaulyje, o žemės ūkio produktai aukštai vertinami daugelyje šalių. Esu tikras, kad lietuviams ir brazilams geriau pažinus vieniems kitus, padidės ir mūsų prekybos apimtys.

Ponios ir ponai,

Tiesa, kad užsienio investuotojai nori turėti naudos iš augančios ir dinamiškos tokių naujų ES šalių, kaip Lietuva, ekonomikos. Šiandien esu čia, nes noriu Jums pasakyti, kad tarp savo užsienio investuotojų norėtume matyti daugiau brazilų ir norėtume artimesnių ekonominių ryšių tarp mūsų tautų.

Ačiū

Nenhum comentário: