quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas oficialaus vizito Brazilijos Federacinėje Respublikoje metu

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas oficialaus vizito Brazilijos Federacinėje Respublikoje metu
2008 m. liepos 16 d.


Jūsų Ekscelencija Prezidente Luizai Ináciau Lula da Silva,
Gerbiamoji Ponia Marisa Letícia Lula da Silva,
Gerbiamosios ponios ir ponai,


Ačiū Jums už svetingumą ir šiltą priėmimą, kurį Alma, aš ir visa mūsų delegacija jaučiame Jūsų nuostabioje šalyje ir jos sostinėje Brazilijoje.

Šis vizitas yra išskirtinė galimybė sutvirtinti Lietuvos draugystę su Brazilija -- viena didžiausių pasaulio demokratijų. Nors mus ir skiria didelis geografinis atstumas, tačiau suartina istoriniai ir žmogiškieji ryšiai bei bendros vertybės.

Dvidešimto amžiaus pradžioje Brazilija tapo antraisiais namais tūkstančiams išeivių iš Lietuvos. Esame dėkingi, kad Jūsų tauta parodė tikrą brazilišką svetingumą ir šiltai priėmė mūsų žmones, leido jiems puoselėti savo kultūrą ir papročius. Šiandien 40 000 lietuvių kilmės braziliečių savo darbu prisideda prie Brazilijos klestėjimo. Net neabejoju, kad ši gyva žmonių grandinė, jungianti mūsų tautas, ateityje bus tas tvirtas pagrindas, kuriuo remdamiesi mes stiprinsime ir plėtosime savo valstybių ryšius.

Lietuva ir Brazilija diplomatinius santykius užmezgė dar 1931 metais. Deja, nepraėjus ir dešimtmečiui, Lietuvą okupavo sovietinė kariuomenė ir iš mūsų žmonių atėmė galimybę laisvai kurti savo ateitį. Tačiau sovietinė kariuomenė nesugebėjo iš Lietuvos atimti vilties vėl tapti laisva. Šią viltį stiprino ir Brazilijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Urugvajaus, Čilės bei kitų šalių vykdyta sovietinės okupacijos nepripažinimo politika. Esame dėkingi Brazilijai už tai. Šiuo žingsniu Jūs visam pasauliui įrodėte, jog esate pasiryžę ginti sąžinės, teisingumo ir laisvės idealus. Tokia atsakinga ir į vertybes orientuota Brazilijos politika Jums pelnytai užtarnavo pagarbą ir leido tapti ne tik regiono lydere, bet ir ypač svarbia tarptautinės politikos veikėja. Šiandien Brazilija daug prisideda prie to, kad regione ir visame pasaulyje įsigalėtų stabilumas, ekonominė gerovė ir demokratinės vertybės. Jūs tai darote rodydami pavyzdį Jungtinių Tautų stabilizacijos misijose Haityje ir Rytų Timore, kituose tarptautiniuose forumuose ir organizacijose. Tokios atsakingos Brazilijos lyderystės reikia ne tik Lotynų Amerikos regionui, bet ir visai tarptautinei bendruomenei, šiandien kovojančiai su naujais dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkiais. Šie iššūkiai iš žmonijos vis dažniau reikalauja ne ginkluoto įsikišimo, bet išmintingų sprendimų ir glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, energetinį saugumą galėsime užtikrinti tik tuomet, kai tiek išteklių tiekėjos, tiek tranzitinės valstybės, tiek vartotojos laikysis aiškių savitarpio pagarbos ir skaidrumo principų, kai energetiniai ištekliai nebus naudojami kaip politinio spaudimo priemonė ir kai šiuos išteklius naudosime efektyviai. Atsakomybė, kurią jaučia Lietuva ir Brazilija kovoje su šiais naujo pobūdžio iššūkiais, dar labiau suartina mūsų tautas.

Jūsų Ekscelencija,

Lietuva ypač vertina Jūsų asmenines pastangas sumažinti ir visai panaikinti badą bei skurdą pasaulyje. Jūs teisingai pastebėjote sakydamas, jog „ten, kur badas, ten nėra vilties. Badas maitina smurtą ir fanatizmą. Pasaulis, kuriame žmonės badauja, niekuomet nebus saugus“. Naujo pobūdžio grėsmių jokia valstybė negali įveikti viena, ir jokia valstybė šioje kovoje nėra per maža ar per silpna. Todėl tikiuosi, kad ateityje mes toliau dirbsime kartu, kad sėkmingai nugalėtumėme skurdo, bado, nestabilumo, energetinio saugumo, netolygaus vystymosi, klimato kaitos ir kitus dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkius.

Lietuvos ir Brazilijos ryšiai turi didelį potencialą, kurio kol kas nesame visiškai išnaudoję. Pavyzdžiui, ekonominiai ryšiai. Šiandien Lietuvos ir Brazilijos prekyba siekia nedidelę 20 mln. eurų ribą. Ar daug verslininkų Brazilijoje žino apie vieno iš nedaugelio Šiaurės Europoje neužšąlančio Lietuvos uosto Klaipėdos galimybes? Arba tas galimybes, kurias Lietuva gali pasiūlyti Lotynų Amerikos verslininkui, norinčiam plėsti savo verslą visame Eurazijos regione: daug Lietuvos gyventojų gerai kalba angliškai ir rusiškai, puikiai pažįsta Rytų rinkas -- Rusijos, Ukrainos, Pietų Kaukazo ir kitų šalių, be to, mes esame ES vieningos rinkos dalis. Mūsų delegacijoje yra nemažai Lietuvos verslininkų, kurie rytoj dalyvaus Lietuvos ir Brazilijos verslo forume San Paulo mieste. Tikiuosi, kad ateityje sulauksime ir brazilų verslininkų vizito Lietuvoje.

Mūsų verslo ryšių potencialas yra didelis dar ir dėl to, kad Lietuvos ir Brazilijos žmonės vieni kitiems jaučia simpatijų. Atvykę į Lietuvą, Jūs sutiksite draugiškus žmones, besižavinčius Brazilijos virtuozišku futbolu, lotyniškais ritmais, nuostabiuoju samba, besimokančius capoeiros šokio. Daugelis lietuvių yra skaitę brazilų rašytojų kūrinius, todėl tokie vardai kaip Paulas Kueljas, Mačado de Asis ar Žoržis Amadu ir kiti gerai pažįstami mūsų žmonėms.

Džiaugiuosi, kad, nepaisant mus skiriančio didelio geografinio atstumo, mūsų menininkai glaudžiai bendradarbiauja: lietuvių režisieriai nuolat dalyvauja Brazilijos kino festivaliuose, Brazilijoje koncertuoja folkloro kolektyvai iš Lietuvos. Ir rytoj San Paule atidarysime Brazilijos lietuvės Helenos Kavaliūnas fotoinstaliacijų parodą. Savo ruožtu Lietuvoje esame matę Brazilijos fotomenininkų ir režisierių darbų. 2007 metais moderniosios tekstilės meno parodoje Textile 07 buvo pristatyti net kelių jaunų brazilų menininkų darbai. Tikiuosi, kad šie kultūriniai renginiai, mano vizitas ir mūsų pokalbiai paskatins vis daugiau Brazilijos turistų aplankyti UNESCO saugomą Vilniaus baroko senamiestį.

Tikiuosi, kad šiandien pasirašyta Lietuvos ir Brazilijos sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje suteiks naujų erdvių Lietuvos ir Brazilijos kultūrų dialogui. Esame dėkingi, kad šį dialogą plėsti mums padeda lietuvių bendruomenė Brazilijoje.

Pastebime, kad lietuvių kilmės Brazilijos jaunimas domisi savo lietuviškosiomis šaknimis, trokšta pažinti savo protėvių kraštą. Stengiamės sudaryti jiems kuo geresnes galimybes, skatiname švietimo įstaigų ryšius. Neabejotinai tam labai pasitarnautų ir kliūčių keliauti panaikinimas. Lietuva jau nuo 2004 metų Brazilijos piliečiams taiko bevizį režimą. Tikiuosi, kad Brazilijos parlamentas netrukus ratifikuos bevizio vykimo sutartį su Lietuva, ir Lietuvos piliečiai taip pat galės nevaržomai keliauti į Braziliją. Turime skatinti kuo glaudesnius savo žmonių ryšius ir kuo didesnį tarpusavio pažinimą, kuris ne tik dvasiškai praturtina tautas, bet ir yra taikos bei tolerancijos pasaulyje garantas.

Nuo 2007 metų Brazilija yra strateginė Europos Sąjungos partnerė. Lietuvai, kuri skaičiuoja jau 5-uosius narystės Europos Sąjungoje metus, ši ES ir Brazilijos strateginė partnerystė atveria papildomų galimybių politiniam dialogui su Brazilija aktyvinti, ekonominiams ryšiams plėtoti ir toliau artinti mūsų visuomenes.

Manau, kad mūsų visuomenių ryšiai išgyvena atgimimą. Nuoširdžiai vertiname šį dialogą ir tikimės, kad ateityje jis plėtosis ir stiprės, o visuomenių ryšiai peraugs į solidų ekonominį bendradarbiavimą.

Ponios ir ponai,

Kviečiu Jus pakelti šį tostą už Jo Ekscelencijos Brazilijos Prezidento, Gerbiamosios Ponios Marisos Letícia Lula da Silva sveikatą, už tai, kad tarp Lietuvos ir Brazilijos esantį geografinį atstumą pakeistų dvasinis artumas, už mūsų tautų klestėjimą ir gerovę!

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus įžanginė kalba

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus įžanginė kalba
Lietuvos ir Brazilijos verslo forume
San Paulo Valstijos Pramonės federacija, Brazilija
2008 metų liepos 17 dienaGerbiamasis Gubernatoriau Serra,
Federacijos pirmasis vicepirmininke,
Ponios ir ponai,Pirmiausia norėčiau savo ir visos Lietuvos delegacijos vardu padėkoti Brazilijos žmonėms ir institucijoms už labai svetingą sutikimą. Būdami Jūsų gražioje šalyje pamatėme, kokie stiprūs draugystės ir abipusės simpatijos ryšiai sieja Lietuvą ir Braziliją. Norėčiau pabrėžti: tokia draugystė yra geras pagalbininkas plėtojant verslą užsienio rinkose. Pastaraisiais metais Brazilijos ir visos Lotynų Amerikos rinka tampa vis mažiau ir mažiau „svetima“ Lietuvos verslui, kuris Lotynų Amerikoje iš naujo atranda didžiulių galimybių.

Matau kelias natūralias sąsajas, jungiančias Lietuvą su Brazilija ir padedančias plėtoti verslą tarp abiejų šalių.

Pirmoji – tai Atlanto vandenynas, kuris ne skiria, o jungia mūsų šalis ir tiesiogine prasme atveria neribotų galimybių prekių judėjimui tarp Lietuvos ir Brazilijos.

Antroji – tai Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, kuri mums yra nauja varomoji jėga, teikianti naujų galimybių Lietuvos verslui ir investiciniams ryšiams su Brazilija stiprinti.

Trečioji – tai Lietuvos ir Brazilijos panašumas: nors jos skiriasi dydžiu, bet vykdo patikimą ekonominę politiką ir reformas.

Lietuva ir Brazilija išmintingai įgyvendino būtinas ekonomines reformas, kurios šiandien duoda puikių rezultatų. Tokios šalys kaip Ukraina, Moldova ir Gruzija šiandien siekia pasimokyti iš Lietuvos patirties įgyvendinant reformas, ir tai mums yra geriausias įvertinimas. Pastaraisiais metais Brazilijos ekonomika augo 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto, Lietuvos – vidutiniškai 7–8 proc.. Pamačiau, jog Brazilijos žmonės darbštūs ir atviri, kaip ir Lietuvos. Abiejose šalyse jaučiu optimizmą ir dinamiškumą ir visa tai leidžia man tvirtai tikėti geromis mūsų šalių perspektyvomis.

Norėčiau trumpai pristatyti, kokias ekonomines sąlygas Brazilijos verslininkai ras Lietuvoje.

Lietuvoje Jūs rasite draugiškus žmones, kurie be lietuvių kalbos gerai moka anglų ir rusų kalbas. Pamatysite, kad lietuviai ne tik žavisi Brazilijos futbolu, bet ir vertina artimus ryšius su Brazilijos žmonėmis.

Rasite atvirą ir laisvą rinką. Įvairiuose sąrašuose, pvz., „Doing Business“, „Freedom index“, „Globalization index“ ir kituose, Lietuva patenka tarp pirmų 30 procentų pasaulio šalių, kurių ekonomika vertinama šiais tyrimais.

Lietuvos geografinė padėtis suteikia puikių galimybių tiems, kurie nori plėtoti verslą visame Eurazijos regione. Lietuva turi neužšąlantį Klaipėdos uostą, kuris yra ne tik vartai į didžiulę ES rinką su 500 milijonų vartotojų, bet ir patogi jungtis geležinkeliu su Juodosios jūros uostais, o tai atveria kelius prekybai su tokiomis šalimis kaip Ukraina, Turkija ir kitomis. Klaipėda pritraukia daug investicijų iš viso pasaulio: Jungtinių Amerikos Valstijų, Indijos, Tailando ir daugelio kitų šalių.

Brazilijos verslininkams Lietuva gali būti naudinga kaip tramplinas į didžiules Rytų Europos rinkas. Mūsų žmonės gerai išmano kultūrinius verslo plėtojimo kaimyninėje Rusijoje, Ukrainoje, Pietų Kaukazo ar Vidurinės Azijos šalyse aspektus. Be to, Lietuva vis labiau tampa susisiekimo oro transportu su Ukraina, Moldova ir Gruzija centru. Geresnis susisiekimas atveria platesnes galimybes verslui.

Ilgalaikį konkurencingumą galima užsitikrinti tik vykdant energetikos ir transporto projektus, kurių dėka Lietuva bus integruota į Baltijos jūros regioną. Mums ypač svarbūs elektros tiltai su Švedija ir Lenkija ir nauja moderni atominė elektrinė, kurią planuojame statyti. Mes svarstome galimybę pastatyti ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Plėtodami šiuos ir kitus infrastruktūros projektus, pvz., naujus kelius, sukuriame daug galimybių verslui ateityje.

Jau ėmėmės priemonių praktiškai gerinti investicijų ir verslo sąlygas. Vienas iš realių ir didelių laimėjimų mūsų mokesčių politikos srityje – šių metų pradžioje sumažintas gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Šiuo metu proporcingas gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje – 24 procentai, o įmonių pelno mokestis – 15 procentų. Šie tarifai vieni mažiausių Europos Sąjungoje. Sumažinus mokesčių tarifus ne tik sumažėjo mokesčių našta ir pagerėjo įmonių konkurencingumas, bet sumažėjo ir šešėlinė ekonomika. Pirmojo šių metų ketvirčio duomenys rodo, kad, sumažinus gyventojų pajamų mokestį, biudžeto pajamos ne tik nesumažėjo, bet, priešingai, padidėjo 15 procentų.

Kitų metų biudžetas bus sudaromas vadovaujantis naujai priimtu Fiskalinės drausmės įstatymu. Labai tikiuosi, kad šis įstatymas taps griežtos biudžeto politikos pagrindu. Galimas ekonomikos sulėtėjimas mus dar labiau įpareigoja išmintingai ir taupiai tvarkyti valstybės finansus.

Visos šios priemonės, kurių imamasi Lietuvoje, sukuria palankias sąlygas investicijoms ir padeda Lietuvos verslo įmonėms gaminti kokybiškus produktus. Lietuvos biotechnologijos ir lazerių sektoriai bei chemijos pramonės gaminiai konkuruoja pasaulyje, o žemės ūkio produktai aukštai vertinami daugelyje šalių. Esu tikras, kad lietuviams ir brazilams geriau pažinus vieniems kitus, padidės ir mūsų prekybos apimtys.

Ponios ir ponai,

Tiesa, kad užsienio investuotojai nori turėti naudos iš augančios ir dinamiškos tokių naujų ES šalių, kaip Lietuva, ekonomikos. Šiandien esu čia, nes noriu Jums pasakyti, kad tarp savo užsienio investuotojų norėtume matyti daugiau brazilų ir norėtume artimesnių ekonominių ryšių tarp mūsų tautų.

Ačiū

terça-feira, 10 de fevereiro de 2009

COMO CONSTRUIR UM EXCELENTE 2.009 ?!?!

Pessoal, na semana passada refiz um curso que tratava do tema: PLANO DE VIDA !!! E, resolvi escrever esta mensagem de final de ano ... Como Construir um Excelente 2.009 ?!?!

A resposta é relativamente simples, pois isto depende só e somente só de nós mesmos ... É muito fácil colocar a culpa no governo, no mercado, transferir a culpa aos outros, etc ... Mas, na verdade, somos nós quem podemos agir em causa própria e mudar nosso futuro ... Como ?!?!

Inicie por definir seus sonhos ... O que você de fato almeja para 2.009 ... Para facilitar, divida seus sonhos em várias categorias... A partir dos seus sonhos você conseguirá criar metas ... metas tangíveis ... metas reais ... dentro de suas possibilidades atuais ...

Dizem que as pessoas que tem metas ... Prosperam ... “Chegam lá” ...

Portanto, aproveite este final de 2.008, este espírito natalino, dedique uma única hora de sua vida e Planeje seu ano de 2.009, isto é um exercício individual ... Defina as suas próprias metas nas seguintes categorias:

01- PARTE FÍSICA (o que você irá fazer para preservar sua saúde, o que seu corpo necessita) ... Exemplo: Caminhar 20 minutos por dia, 02 vezes por semana, começando dia 02 de janeiro de 2.009 as 08:30 horas no Parque ao lado de sua casa, voltar a jogar bola, fazer um check-up, etc;
02- PARTE INTELECTUAL (o que sua mente necessita) ... Exemplo: Ler um livro por mês, ler jornal todos os dias, voltar a fazer escola ou faculdade, começar um curso de inglês, etc ...;
03- PARTE FAMILIAR (o que posso fazer para melhorar meu relacionamento familiar) ... Exemplo: Reunir a família 01 vez por mês, Programar uma viagem de carro por ano, etc ...;
04- PARTE SOCIAL ... (O que fazer para melhorar seu convívio em sociedade) Exemplo: Participar de campanhas sociais, ser voluntário, ajudar outras pessoas, etc;
05- PARTE ECONÔMICA FINANCEIRA (quantos reais eu preciso e precisarei para viver por mês) Exemplo: Ações práticas para criar uma pequena poupança, ações práticas para pagar algumas dívidas, ações práticas para fazer uma nova dívida, fazer novas dívidas apenas quando as anteriores estiverem quitadas, ações práticas para buscar uma outra fonte de renda, etc ...
06- PARTE ESPIRITUAL / RELIGIOSA ... Exemplo: Dizer bom dia a seu vizinho, dizer bom dia no elevador, sorrir para as pessoas, ler o evangelho no lar, buscar a paz no seu ambiente familiar, social, etc;
07- PARTE ECOLÓGICA (o que posso fazer para melhorar o ambiente onde vivo) ... Exemplo: Coleta seletiva de lixo, plantar uma árvore, convencer outras pessoas a plantar árvores, etc ...

Busque o equilíbrio dos itens acima ... E, coloque ao menos uma única meta para cada um dos itens acima ...

IMPORTANTE: Definir datas para cada uma das metas ... Caso contrário você não irá realizar as mesmas ... E, escreva as metas em um papel ... Coloque este papel na frente do espelho que você se penteia todos os dias ... Coloque estas metas na porta da geladeira ... LEIA suas metas todos os dias de manhã e de tarde ... Coloque metas possíveis de serem realizadas dentro de sua realidade !!! Não faça as metas dos outros ... Faça as suas metas !!!

E, não coloquem metas difíceis de serem executadas ... Coloquem metas possíveis de serem executadas e, importante, ao longo do ano de 2.009 !!!

Você é do tamanho de seus sonhos !!! Sonhe, defina metas, escreva as mesmas, coloque datas para executar as mesmas, ponha ação, realize, é ótima a sensação de se atingir uma meta ... Te motivará para atingir outras ...

Na verdade todos querem sucesso e felicidade ... Com o “roteiro acima” poderemos deixar isto um pouco mais tangível ...


Novamente, não adianta refletir, escrever e não agir ... Isto requer AÇÃO !!!


Acredite em melhorar continuamente ... Acredite que sempre podemos fazer as coisas ficarem melhor ... Outro dia escutei: “Chega de cometer os mesmos erros ... Vamos criar erros novos !!!”

Agora sim, isto posto, sinceramente desejo a todos um Ótimo Natal, e, que cada um possa Construir um Excelente ano de 2.009 !!!Fraternal abraço a todos !!!


Francisco Ricardo Blagevitch.
Cônsul Honorário da Lituânia.